Bestuursrechtelijke procedure

Dit is een procedure tegen een beslissing van de overheid. In het bestuursrecht staat waar de overheid zich aan moet houden. Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid, dan kunt u hiertegen procederen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • een beslissing van uw gemeente over inkomen, kwijtschelding, bijzondere bijstand, afwijzing schuldhulp enzovoorts;
  • een beslissing van de Belastingdienst, zoals bijvoorbeeld een afwijzing of terugvordering van toeslagen, inkomstenbelasting enzovoorts;
  • een beslissing van het UWV, zoals bijvoorbeeld beëindiging, afwijzing of terugvordering van uw uitkering.

Als u twijfelt, neem dan altijd contact met ons op. Wij kunnen u adviseren of verder verwijzen.