Beschermingsbewind meerderjarigen

Als het niet (meer) lukt om financiële zaken zelfstandig te regelen, kan er bij de rechtbank een verzoek worden gedaan om alle (of een deel van) de goederen van iemand onder bewind te stellen. Er wordt een bewindvoerder benoemd die verantwoordelijk is voor het beheer van de onder bewind staande goederen en het afwikkelen van alle administratieve zaken die daarbij komen kijken.

Beslissingen worden zoveel mogelijk in overleg met de eigenaar van de goederen (rechthebbende) genomen.

De bewindvoerder kan ook begeleiden naar of tijdens een schuldhulpverleningstraject en een goede aanvulling zijn om de financiële situatie stabiel te houden, zoals dit tijdens een schuldsaneringsregeling is vereist.

Elk jaar legt de bewindvoerder verantwoording af aan de rechthebbende ten overstaan van de kantonrechter.

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.