Gesprekstechnieken

CURSUS : New Mindset = New Results

Wij gaan uit van het principe dat belonen een positieve stimulans geeft. Iedereen heeft een intrinsieke motivatie en eigen redenen om een bepaald doel te willen bereiken. Dit is de drijfveer en de kracht die we gebruiken om de cliënt optimaal te motiveren in zijn hulpverleningstraject.

Daarbij maken we gebruik van verschillende gesprekstechnieken en beloningssystemen voor de cliënt. Het uitgangspunt is altijd positieve benadering, begrip voor de fase waarin de cliënt zich bevindt en de beperkingen die hij/zij ervaart.

Programma 

8.30 – 9.00 uur                inloop

9.00 – 9.30 uur                kennismaking en introductie

9.30 – 11.00 uur              uitleg gesprekstechnieken

11.00 – 11.15 uur            pauze

11.15 – 13.00 uur            rollenspel met acteur

13.00 – 13.30 uur            lunch

13.30 – 15.00 uur            rollenspel met acteur

15.00 – 15.15 uur            pauze

15.15 – 16.30 uur            rollenspel met acteur

16.30 – 17.00 uur            evaluatie en afsluiting

KOSTEN

€ 549,-  inclusief lunch & lesmaterialen.

Locaties : Utrecht en Maastricht

Data : 

Minimaal aantal deelnemers : 8

Maximaal aantal deelnemer : 16

KIWA :

aanmelden cursus gesprekstechnieken